Bioblitz i Röttle och Västanå 2012

   
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

 

 

Sveriges första Bioblitz har ägt rum i Röttle och Västanå i Gränna skogsgrupps regi. En slutrapport är på gång. En uppföljning i form av ett seminarium hölls i april 2013.

En bioblitz är en rallyinventering där både amatörer och experter totalundersöker ett område på allt levande under en kort bestämd tid.

Preliminär rapport

Registrering av alla hittade arter på artportalen.

Blogg från blitzen.

Ytterligare en blogg.

Västanå naturreservat innehåller flera olika naturtyper. I den övre delen av branten växer tallarna direkt på berget medan den nedre delen är täckt av lummig lövskog med många av våra ädla lövträd. En del jätteträd finns också. Reservatet bildades 1982. Ett förslag på utvidgning och nya skötselplaner finns.

Röttle by ligger strax söder om Gränna. Byn har växt upp runt Röttleån och dess vattenkvarnar. Det finns belägg på att verksamheter funnits här sedan 1200-talet.

Västanå slott och golfbana har inventerats på naturvärden tidigare. Bland annat finns större vattensalamander.

Medarrangörer var Artdatabanken, Världsnaturfonden WWF, Jönköpings kommun, Skogstyrelsen Jönköpings distrikt samt Göteborgs naturhistoriska museum.

 

Artbestämmning. Foto: Klemens Karlsson

Kungsfiskare. Foto: Klemens Karlsson

Elfiske. Foto: Klemens Karlsson

Trädkrypare fångad i nät

 Florajakt. Foto: Klemens karlsson

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign